Schoonselhof Louis Willemsens was herbergier. Antwerpen 7 - 8 - 1875 / Antwerpen 15 - 6 - 1919 Louis Willemsens Het grafmonument voor Louis Willemsens bevindt zich op perk Z 1, rij 25.