Schoonselhof Antwerpen 7 - 11 - 1879 / Berchem 1 - 4 - 1975 Eugeen Yoors Het grafmonument voor Eugeen Yoors  & Magda Peeters bevindt zich  op perk R, rij 4. De inscripties, de pelgrimsstaf en schelp, verwijzen naar zijn lidmaatschap van de Antwerpse kunstvereniging "De Pelgrim". Het is een ontwerp van Renaat Verbruggen.