Schoonselhof Monique Zajfen was rentenierster. Parijs 21 - 1 - 1939 / Leuven 2 - 5 - 1995 Monique Zajfen Het grafmonument voor Monique Zajfen bevindt zich op perk J, rij W 2.