Schoonselhof Antwerpen 13 - 6 - 1901 / 28 - 11 - 1944 Lode Zielens Het grafmonument voor Lode Zielens bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.