Schoonselhof Simon Zylmans was officier en bestuurder van het voedermagazijn. Aalst 7 - 4 - 1838 / Antwerpen 26 - 8 - 1898 Simon Zylmans Het grafmonument voor Simon Zylmans bevindt zich op perk Z 1, rij 06.